Shunshun-Wowo-Shun-Wo-Boy-Gazing.jpg

sketch of child gazing